نحوه سخنرانی در همایش

یکی از دغدغه های سخنوران در همایش، اجرای سخنرانی خوب و کارآمد در همایش برای حضار می باشد. فراهم نمودن مقاله و متن سخنرانی عالی بدون ارائه سخنرانی خوب از ارزش محتوا و مطالب خواهد کاست

نحوه سخنرانی در همایش

یکی از دغدغه های سخنوران در همایش، اجرای سخنرانی خوب و کارآمد  در همایش برای حضار می باشد. فراهم نمودن مقاله و متن سخنرانی عالی بدون ارائه سخنرانی خوب از ارزش محتوا و مطالب خواهد کاست فلذا در ذهن داشتن برخی موارد در طی سخنرانی الزامی می باشد.در اینجا برخی نکات که در نحوه سخنرانی در همایش می بایست در نظر داشته باشید را بیان می نماییم. 

سخنرانی خوب

هنر سخنرانی شما و در واقع در یک سخنرانی خوب می بایست 51% از سخنرانی شما دربردارنده مطالب نشاط آور باشد و 49% مابقیه صرف بیان محتوای سنگین باشد. منظور از مطالب نشاط آور جوک و یا لطیفه نمی باشد بلکه بیان متن سخنرانی در قالب ادای کلمات پرشور باشد که سخنرانی شما را به یک فعالیت لذت بخش تبدیل نماید.

 

متن سخنرانی

 

این نکته را به یاد داشته باشید که صندلی در محدود زمانی مشخص به منظور سخنرانی در همایش به شما اختصاص داده می شود فلذا حداکثر تلاش خود را در نحوه نوشتن متن سخنرانی و القای مطالب مورد نظر خود به حضار نمایید.

 

به نحوه نوشتن متن سخنرانی توجه داشته باشید.به منظور درک بهتر مطالب، اسلایدهایی را در جلسه سخنرانی همایش خود فراهم نمایید. توجه داشته باشید که از فونت بزرگ و مناسب استفاده نمایید تا حضار دید کافی بر متن سخنرانی شما داشته باشند و از درج مطالب بسیار در اسلایدهای خود بپرهیزید. زیرا موجب می شود که ذهن حضار تنها متوجه مطالب اسلاید شود و از شنیدن گفته های شما غافل شوند.

 

نحوه شروع سخنرانی در همایش

 

در نحوه شروع سخنرانی خود دقت داشته باشید و سخنرانی خود به مانند تبلیغات نگاه نمایید. هدف شما جذب مخاطب برای خواندن متن سخنرانی شما می باشد پس بنابراین وظیفه شما ایجاد انگیزش در کاربر با بیان روشن موضوع مسئله می باشد. اگر متن سخنرانی شما دربردارنده آزمایشاتی می باشد می توانید از گراف ها و نمودارهایی بدین منظور استفاده نمایید.

 

 

مثال ها و موارد ساده ای را برای حضار بیان نمایید و فرصت کافی را برای آنها به منظور هضم مطالب فراهم نمایید و حتی در صورت نیاز امکان دانلود مطالب و یا صدای سنخرانی را در بستر وب سایتی فراهم نماید.

 

پیشنهاد می شود که پیش از شروع سخنرانی، تمرینی را در جهت نحوه اجرای سخنرانی در همایش داشته باشید. در نظر داشتن این موضوع در صورتی که پیش از این سخنرانی های قابل توجهی نداشته اید ضروری می باشد.

 

متن سخنرانی خود را با سرعتی آهسته و تند صدایی که برای حضار شنوا باشد و به دور از یکنواختی، بخوانید.

 

نحوه ایستادن در سخنرانی 

 

نحوه ایستادن در سخنرانی نیز حائز اهمیت می باشد. در جهتی که چهره شما با احترام رو به حضار می باشد قرارگیری نمایید و توجه داشته باشید که در جلسه سخنرانی خود، ایساتدان شما در جهت پشت اهیچیک از حضار  همایش نباشد.

 

نحوه پایان سخنرانی در همایش

 

در پرسش و پاسخ انتهای جلسه سخنرانی، این اطمینان را حاصل نمایید که حضار سوال را به خوبی درک نموده اند و حتی برای درک کامل سوال، آن را چندین بار تکرار نماید.

 

نکات کلیدی یک سخنرانی خوب

 

در اسلاید متن سخنرانی خود از فونت مناسب در اندازه کافی استفاده نمایید همچنین از درج تصاویر به منظور درک بهتر موضوع بهره گیری نمایید.

 

نحوه پوشش شما در سنخرانی، ایستادن و اراستگی در قابل قبول بودن و پذیرش سخنرانی شما بسیار اثرگذار می باشد.

 

در متن سخنرانی خود سوالات را تکرار نمایید. زیرا هم موجب شنوایی پرسش شما می شود و از سویی دیگر موجب تمرکز خاص حضار به سوال خواهد شد.

 

به حضار اجازه دهید که سوالات خود در فرصتی مناسب پرسش نمایند و به سوالات به طور واضح و به دور از پیچیدگی پاسخ نمایید.

 

 

 

 

loading...
نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها