چگونه متن تودیع و معارفه بنویسیم؟

تودیع و معارفه جلسه ای است برای عزل و نصب مدیران که روند و سیر مشخصی دارد. ما امروز در سایت speeches.ir تلاش خواهیم کرد تا شما با این روند آشنا شوید و بتوانید به راحتی جلسه خود را برگزار کنید.

چگونه متن تودیع و معارفه بنویسیم؟

تودیع و معارفه جلسه ای است برای عزل و نصب مدیران که روند و سیر مشخصی دارد. ما امروز در سایت speeches.ir تلاش خواهیم کرد تا شما با این روند آشنا شوید و بتوانید به راحتی جلسه خود را برگزار کنید.

در ابتدا مدیر عامل و یا مسئول مربوطه با مقدمه، صحبت های خود را آغاز می کند و از فردی که قرار است خداحافظی و پست خود را ترک کند، تشکر می کند و از خدمات او می گوید. بعد از آن فرد به صورت بسیار کوتاه در مورد طول خدمت خود و اتفاقاتی که رخ داده نقل کوتاهی می کند و اگر تمایل داشته باشد آمار و ارقامی ارائه می دهند. بعد از صحبت های کوتاه از او تقدیر مختصری به عمل می آید.

بعد از تودیع فرد قبلی مسئول مربوطه و یا مدیر عامل از مسئول جدید صحبت می کند و او را به جمع معرفی می کند و از سوابق او می گوید. فرد هم برای آشنایی بیشتر در مرکز توجه ظاهر می شود و از سوابق و برنامه های خود صحبت می کند. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که این موارد همه باید خلاصه و مفید باشد. اینجا یک جلسه کاری نیست و شما جلسه اصلی و اعلام برنامه های خود را می توانید به روز دیگری موکول کنید.

امید است جلسه خوبی را برگزار کنید.

loading...
نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها